Quick Scan 

 

Let op: communicatie is een middel,

geen doel!

 

Regelmatig kom ik bij ondernemers omdat ze een speciale wens

hebben. Bijvoorbeeld: "Ik wil een facebookpagina en jij mag dat

voor me regelen."

  

Dat doe ik uiteraard met plezier! Maar ik heb dan eerst een
hele belangrijke vraag: "Welk resultaat wilt u met uw
bedrijfspagina op Facebook halen?"

 

Dan blijkt dat men daar niet goed of genoeg over
nagedacht heeft en de wens is alleen maar onststaan 
omdat iedereen nu toch op Facebook zit.

 

Hiermee wil ik aangeven dat elke manier van communiceren 

een afgeleide is van de missie van de ondernemer, de visie en

de doelen. Als dat zo klaar is als een klontje, dan volgen pas

de middelen en de boodschappen, oftewel de wijze

waarop het beste gecommuniceerd kan worden.

 

Persoonlijk vind ik dat je er ook niet té lang bij stil

hoeft te staan. Met de juiste vraagstellingen aan 

de ondernemer en/of een paar medewerkers kom ik er al 

snel achter wat de missie is en de doelen zijn. 

 

Als je dan nog de producten/diensten in kaart brengt

en een klein concurrentie-onderzoekje doet, is het al snel

mogelijk om kansen en bedreigingen te signaleren.

 

Dan pas kan je de strategie bepalen, doelen bijstellen,
indien nodig, en een keuze maken voor de juiste inzet van de

communicatiemiddelen.

 

Kortom: 

Eerst de missie en de visies.

Dan de doelen en strategieën. 

Als laaste pas de middelen.

 

Als dit de ondernemer niet duidelijk in beeld heeft, is het erg 

moeilijk voor Blocks om een goed advies te geven. Het beste

advies is dan om te starten met een Quick Scan.

 

Heeft de ondernemer dat wel in beeld, dan kunnen we snel 

schakelen van strategie naar een handson uitvoering.

 

Als u eens vrijblijvend wilt sparren?

Neem dan eenvoudig contact met mij op.

 

 

Lorette Laumans 

Terug >